Етноритъм е сдружение за култура и изкуство, създадено като изразител на общите интереси и ценности на хората. Основни цели за нас са съдействие за пълноценна изява на младите хора в обществото, като създаваме организационни и материални условия за системно изучаване, практикуване и представяне на традиционният и обработен фолклор, сформирайки представителни групи по възраст за участие в индивидуални и масови прояви.

За постигане на целите разработваме и реализираме проекти и дейности за образование, квалификация и социална адаптация. Организираме и участваме в общомладежки прояви, забавни и шоу програми, а също и в съвместни дейности със сродни държавни и международни организации, частни и търговски дружества.